ZinnigZorgen biedt:

Advies

Ik kan met u meedenken en adviseren bij een passende werkwijze voor:

 • Meer aandacht voor levensvragen in de zorgprocessen
 • Betere communicatie en samenwerking tussen cliënten, familie, vrijwilligers en medewerkers
 • De opzet van geestelijke verzorging in de 1elijn
 • Goed functioneren van netwerken dementie
 • Mantelzorgondersteuning op lokaal niveau
Training
 • Het Goede Gesprek: gespreksvaardigheid
 • Omgaan met levensvragen
 • Samenwerken met familie
 • Wederzijdse relaties in de zorg (ook cliënten hebben veel te bieden).
Gespreksbegeleiding
 • In gesprek met familie en cliënten
 • Reflectiebijeenkomsten met teams: bijvoorbeeld over eigen normen en waarden, eigen visie op zorg, hun eigen zin-ervaring in de zorg
 • Begeleide intervisie
 • Modereren van werkconferenties en themabijeenkomsten
Praktijkobservaties
 • Hoe gaan medewerkers, cliënten en familie met elkaar om?
 • Uitgewerkt in treffende scenes
 • Teams maken hiermee eigen verbeterplan

Als mijn visie en stijl u aanspreken maar uw vraag niet direct in bovenstaande mogelijkheden te vertalen is, ga ik graag met u in gesprek. Ik houd van meedenken en samen creatief ontwikkelen.