Opdrachten sinds 2016:

Careyn
Ontwikkelen en uitvoeren trainingen het Goede Gesprek

IZZ
Modereren van twee sessies met leden

Sonneburgh
Ontwikkelen en uitvoeren trainingen ‘Familieparticipatie’

TriviumMeulenbeltZorg
Adviseren over de implementatie van de Kwaliteitsstandaard Levensvragen en zorgobservaties over aandacht voor levensvragen

Volkaert
Zorgobservaties over aandacht voor levensvragen, begeleiding van leerwerkplaatsen hierover en training van medewerkers

Waalboog
Ontwikkelen en uitvoeren trainingen ‘Familieparticipatie’ en het ‘Goede Gesprek’

ZonMW
Modereren van twee sessies over zingeving en over kunst in de zorg

ZorgAccent
Uitvoeren van trainingen Familieparticipatie

Waardigheid&Trots/Vilans
Workshop Het Goede Gesprek

De Amerhorst
Zorgobservaties over aandacht voor levensvragen

De Annenborch
Inventariseren van behoefte aan ondersteuning bij levensvragen

Brentano
Coaching bij meer muziek brengen in het leven van mensen met dementie

SVRZ

Modereren van vier visiebijeenkomsten met elk 40 – 60 deelnemers

Cordaan

Uitvoeren van trainingen Familieparticipatie

Zonnehuis groep IJssel-vecht

Ontwikkelen en modereren visiebijeenkomsten netwerk dementie IJsselvecht

Cicero Zorggroep

Mee ontwikkelen en uitvoeren van een training voor verantwoordelijken welzijn en eten&drinken over Goed in Gesprek zijn met de client

Catharinastichting

Advies en ondersteuning bij tot stand brengen eigentijdse vorm van daginvulling voor mensen met dementie